LogowanieNasi Przyjaciele

 

Goście online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Optymizmu! | Drukuj |
Numer 3

Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (Jan 8:31-32).

Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność (2 Kor. 3:17).

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości (1 Jana 4:18).

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru (Rzym. 8:28).

To wersety optymistyczne – a przytoczyliśmy tylko niektóre z nich. Można postawić pytanie, czego jest w Biblii więcej – optymizmu czy pesymizmu? Gdyż są również ustępy wyjątkowo pesymistyczne, na przykład:

Więcej…
 
Ekochrześcijanin | Drukuj |
Numer 3

Historia człowieka zaczęła się blisko przyrody. W Biblii jest wiele odwołań do tej nieoswojonej części środowiska. Życie Pana Jezusa też jest przeplatane to zdarzeniami, to przypowieściami około natury. Jednak człowiek, zaprzeczając swoim pierwotnym doświadczeniom, zaczął dążyć do odcięcia się od przyrody i usamodzielnienia się – choć bez tej przyrody nie przeżyłby. Jednak chrześcijańskie życie jest eko – z natury!

Więcej…
 
Ziemia trwa na wieki | Drukuj |
Numer 3

Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki.(Kazn. 1:4 NB)

Trasa moich poobiednich spacerów przebiega wzdłuż pól. Pobliski rolnik uprawia tu w dolinie rośliny na pasze dla swoich czterdziestu krów. Czasami jest to kukurydza. Gdy z ziemi wychodzą pierwsze źdźbła roślin, trudno uwierzyć, że za kilka tygodni gęstwina ciemnej zieleni całkowicie przesłoni widok ze ścieżki. Nawet człowiek słusznego wzrostu zagubiłby się w takim kukurydzianym „lesie”. A to wszystko tylko po to, by w gąszczu zieleni mogła powstać piękna kolba złotego ziarna.

Więcej…
 
DLACZEGO ONE NIE POJECHAŁY NA KURS? | Drukuj |
Numer 2

Drodzy Czytelnicy

Jak co roku, także tego lata nasze dzieci pojadą na kursy biblijne. Chcemy zapewnić im, oprócz nauki, udany wypoczynek, zorganizować dobrą zabawę, zabrać na ciekawe wycieczki. Oczywiście, trzeba je także nakarmić. Niestety, to wszystko kosztuje. Kierownicy i opiekunowie nie pobierają wynagrodzenia za swą pracę i sami pokrywają koszta swojego pobytu, lecz za wynajęcie autokaru, lody na deser, bilety do muzeum czy na pływalnię trzeba płacić. Dlaczego dzieci z ubogich rodzin nie mogłyby z tego korzystać? Prosimy Was – poświęćcie odrobinę Waszych dochodów na pomoc dla nich. Niech one także zobaczą góry, jeziora, zabytki, niech popłyną statkiem po rzece. Może to jedyna dla nich okazja przez całe lato. Nawet skromne sumy pozwolą im spotkać się z rówieśnikami z naszej społeczności, godziwie wypocząć, spędzić udane wakacje z Biblią. Pamiętajcie – to one są naszą przyszłością.

Prosimy o wpłaty na konto:

Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego

30-683 Kraków, ul. Nowosądecka 74

konto: nr 70 85910007 0021 0045 0544 0001

z dopiskiem: NA KURSY.

Z Waszych darów sfinansujemy dopłaty do uczestnictwa w kursach biblijnych dla dzieci z niezamożnych rodzin naszego braterstwa.

 
A jednak... | Drukuj |
Numer 2

Korci mnie, żeby napisać jakiś fragment moich rozmyślań o wolności. Szukałem w pierwszej chwili tekstu biblijnego, do którego mógłbym się odnieść, i uśmiechnąłem się… To już przyzwyczajenie – biblijny tekst na początek, nadający odpowiednią rangę słowom autora, „uświęcający” nie zawsze dorzeczne rozważania. Posłużę się rodzinnym przykładem. Mój teść, po latach, a właściwie życiu całym spędzonym na gospodarstwie, został przeniesiony do miasta. Widok wschodzącego słońca nad zamgloną jeszcze łąką, zamienił na obraz betonowych blokowych ścian, a zapach siana, ziół i zbóż na równie mocny – spalin z pobliskiej ulicy. „Został przeniesiony” oznacza, że nie odbyło się to wśród radosnych okrzyków. Oceniając sytuację obiektywnie, należy powiedzieć, że tak dobrze jak teraz nigdy mu jeszcze nie było: własne, ciepłe mieszkanie, córka w pobliżu na „w razie czego”, możliwość zobaczenia miejsc i ludzi w nieporównanie większym wymiarze niż dawniej, niezależność finansowa i… tęsknota. To nie jest tęsknota za tym, co opuścił, ale raczej za dawnymi czasami, gdy wokoło byli jeszcze najbliżsi, trzy krowy, chleb z własnego pieca i biała jak śnieg mąka. Na nic tu jednak obiektywizm. Szczęścia człowieka nie da się ocenić obiektywnie. Nie da się powiedzieć: „Bądź szczęśliwy, bo masz wszelkie ku temu powody”. Wolność. Prawo do tęsknoty, marzeń, wspomnień. Ktoś lubi country. To obecnie niepopularny gatunek muzyki. Można to grupowo wyśmiać. Można dobrać się z całym arsenałem szyderstwa do dziewczyny z „harlequinem” pod pachą czy innej statecznej niewiasty, oglądającej z wypiekami na twarzy telenowelę z jakiejś bananowej republiki.

Więcej…
 
Uwolniony niewolnik | Drukuj |
Numer 2

Często zastanawiamy się, dlaczego Bóg, który jest Bogiem miłości i wolności, pozwalał, aby istniało niewolnictwo? Dlaczego ani w Starym, ani w Nowym Testamencie nie zostało ono formalnie zakazane? Być może my, ludzie, aby lepiej zrozumieć, czym jest i co znaczy wolność, musimy najpierw zakosztować niewoli. To ciekawe, że Bóg właśnie w takiej kolejności wychowywał swój lud wybrany. Najpierw Izraelici znaleźli się w egipskiej niewoli, a dopiero później Bóg swą możną ręką wyprowadził ich na wolność. Najpierw poznali, czym jest ciężka praca niewolnika, a dopiero potem – jak smakuje wolność. Bóg wspomina, że miała to być ważna lekcja dla nich: Będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, Bóg twój, wykupił cię – 5 Mojż. 15:15.

Więcej…
 
Niewolnicy w Nowym Testamencie | Drukuj |
Numer 2

Starotestamentowe prawo o niewolnikach do dziś zadziwia swą niezwykłą łagodnością – ostry to kontrast w porównaniu z losem niewolników w wielkich cywilizacjach starożytności (2 Mojż. 21:1-11). Gorzkiej doli niewolników doświadczyli sami Żydzi, ponad miarę uciemiężeni w Egipcie – odwoła się do tego Stary Zakon, nakazując gościnność dla obcych przybyszów (2 Mojż. 23:9; 3 Mojż. 19:33-34). Twarde prawo dla niewolników obowiązywało też w Rzymie – starorzymskie prawo, uznawane za pomnikowe w dziejach myśli ludzkiej, było dla pozbawionych wolności bezlitosne. Czy Apostołowie potępili niewolnictwo? Dlaczego nie żądali zniesienia tej instytucji, o której – jak pisze uczony biblista ks. Eugeniusz Dąbrowski – współczesny człowiek nie może myśleć bez głębokiego oburzenia?

Więcej…
 
Cztery stopnie wolności | Drukuj |
Numer 2

Jam Pan, a (1) wywiodę was z ciężarów egipskich
i (2) wyrwę was z niewoli ich,
i (3) wybawię was w ramieniu wyciągnionym i w sądziech wielkich.
A (4) wezmę was sobie za lud i będę wam za Boga. (2 Mojż. 6:6-7)

W swych świętych przykazaniach Bóg przedstawił się jako ten, który wyprowadza z „domu niewoli” (2 Mojż. 20:2). Bóg pragnął być identyfikowany z wyzwoleniem i wolnością. Formuła identyfikacyjna: „Ten, który cię wywiódł z ziemi egipskiej” będzie się odtąd jak refren powtarzać w całej hebrajskiej Biblii (2 Mojż. 29:46; 3 Mojż. 19:36, 23:43, 25:38, 25:55, 26:16, 26:45; 4 Mojż. 15:41; 5 Mojż. 13:5, 20:1; Joz. 24:17; Sędz. 6:8; 1 Sam. 10:18; Neh. 9:18; Psalm 81:11) i stanie się częstsza niż inna, równie ważna i bardziej znana: „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba”. Owo wyzwolenie dotyczyło przede wszystkim Izraelitów, którzy zostali wyzwoleni z egipskiej niewoli i stopniowo narodzili się jako wolny naród, który był zdolny do zamieszkania w Kanaanie. Jednak tamte zdarzenia służą wszystkim wierzącym za ogólniejszy wzór powszechnego wyzwolenia, jakiego potrzebuje każdy potomek Adama, zanim w swej pierwotnej godności będzie mógł zamieszkać razem z Bogiem. Świętem obchodzonym na pamiątkę narodowego wyzwolenia Izraela jest Pascha. w trakcie paschalnej wieczerzy (Sederu) jej uczestnicy piją wino, wspierając się na lewym ramieniu, gdyż taka postawa znamionuje pozycję człowieka wolnego. Kielich wznoszony jest czterokrotnie. Symboliczne znaczenie owych czterech kielichów kojarzone jest w tradycji żydowskiej z tytułowym wersetem, który określa cztery stopnie wyzwolenia prowadzące do wolności synów Bożych, zdolnych do zamieszkania w Bożym Kanaanie.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»

Strona 1 z 9